The densho of the Bujinkan Ryû

Denna "moderna" densho skall framförallt ses som en grundläggande manual för daglig träning. Denna manual är inte en direkt översättning av den ursprungliga densho men skall ses som en anpassning av tekniker från de olika skolorna som lärs ut inom Bujinkan. En översättning från japanska innebär att densho betyder överföring. Historisk, eller kanske mer korrekt, traditionell densho, vilken ofta har varit kryptiskt och komplext sammansatt, är inte lämplig för daglig träning. Denna bokserie syftar till att fungera som en modern överföring av en gammal tradition. Utmärkande för denna bok är att de olika rörelserna och sekvenserna i teknikerna visas genom illustrationer i syfte att fokusera på själva utförandet av dessa enskilda teknikerna i respektive kata. Illustrationerna kompletteras med detaljerade förklaringar för att ge utövaren och läsaren en tydlig praktisk vägledning.

Författare: Carsten Kühn, Illustrationer: Tommy James Peters


schweden

...Tengu-Förlag ser dig!cover_und_page_uk Gyokko Ryû - Taijutsu no Kata.
(Jeweled Tiger School)

This book covers the most important techniques of the
Gyokko Ryû:
Mutô Taijutsu Shôshingsha no Kata,
Kihon Happô,
Sanshin no Kata,
Joyaku no Maki,
Churyaku no Maki,
Geryaku no Maki.


Format: 16,5 x 23,5 cm, 120 pages, 240 illustrations.
(ISBN: 978-3-924862-17-6),
Price 19,90 Euro
...Or have a look in the international-ebay.


cover_und-page_uk1 Togakure Ryû - Taijutsu no Kata.
(Hidden Door School)

This book covers the most important techniques of the Togakure Ryû:
Taijutsu Ukemi Gata
Shinobi Gaeshi Gata
Santô Tonkô no Gata
and also the Gyokushin Ryû and Kumogakure Ryû in short form.


Format: 16,5 x 23,5 cm, 136 pages, 250 illustrations.
(ISBN: 978-3-924862-19-0),
Price 22,90 Euro


cover_und_page_en0_2 Kukishinden Ryû - Taijutsu no Kata.
(Nine Demon Gods School)

This book covers the most important techniques of the
Kukishinden Ryû:
Goho no Kamae,
Shoden Gata,
Chuden Gata,
Sabaki Gata,
Okuden Gata,
Shirabe Moguri Gata.


Format: 16,5 x 23,5 cm, 176 pages, 560 illustrations.
(ISBN: 978-3-924862-20-6),
Price 24,90 Euro

cover_page_koto_eng Kotô Ryû - Taijutsu no Kata.
(Tiger Knocking Down School)

This book covers the most important techniques of the Koto Ryû:
Goho no Kurai Dori,
Moto Gata
Shoden Gata,
Chuden Gata,
Okuden Gata,
Hekitô no Kata.


....Kotô Ryû will be published soon!