Τα Densho των Bujinkan Ryű

Αυτά τα “μοντέρνα” Densho είναι ως υλικό για την καθημερινή προπόνηση.Δεν είναι μια ακριβείς μετάφραση των γνήσιων-Densho ,αλλά μια προσαρμογή των τεχνικών των αντίστοιχων Bujinkan διδασκόμενων σχολών. Η ορολογία Densho μεταφράζεται στα ιαπωνικά ως παράδοση. Ιστορικά Densho, συχνά αινιγματικά γραμμένα,δεν χρησιμεύουν για εξάσκηση.Αυτή η σειρά θέλουμε να κατανοηθεί ως εξυχρονισμένη μεταφορά μιας παλαιότερης παράδοσης.Οι παραστάσεις έγιανα αποκλειστικά με σχέδια, για να δώσουμε εστίαση στην εκτέλεση των μεμονωμένων κινήσεων των Kata.Μικρές επεξηγήσεις συμληρώνουν τις πληροφορίες. Παρουσίαση και περιεχόμενα χρησιμεύουν άριστα ως βιβλίο εργασίας.

Κείμενο: Κάρστεν Κουχν, Σχέδια: Τόμμυ Τζάμες Πέτερς


covergr
Do not hesitate to contact us whenever you are interested in acquiring the rights to translate the title in Greek.
cover_und_page_uk Gyokko Ryű - Taijutsu no Kata.
(Jeweled Tiger School)

This book covers the most important techniques of the
Gyokko Ryű:
Mutô Taijutsu Shôshingsha no Kata,
Kihon Happô,
Sanshin no Kata,
Joyaku no Maki,
Churyaku no Maki,
Geryaku no Maki.


Format: 16,5 x 23,5 cm, 120 pages, 240 (!) illustrations.
(ISBN: 978-3-924862-17-6),
Price 19,90 Euro

Clients in Greece, please have a look in the ebay.


cover_und_page_en0_2 Kukishinden Ryű - Taijutsu no Kata.
(Nine Demon Gods School)

This book covers the most important techniques of the
Kukishinden Ryű:
Goho no Kamae,
Shoden Gata,
Chuden Gata,
Sabaki Gata,
Okuden Gata,
Shirabe Moguri Gata.


....Kukishinden Ryű will be published end of april 2011!
The German Edition is available.cover_und-page_uk1 Togakure Ryű - Taijutsu no Kata.
(Hidden Door School)

This book covers the most important techniques of the Togakure Ryű:
Taijutsu Ukemi Gata
Shinobi Gaeshi Gata
Hiden Gata
, etc.

Format: 16,5 x 23,5 cm, 136 pages, 250 illustrations.
(ISBN: 978-3-924862-19-0),
Price 22,90 Euro

....The Togakure Ryű English Version is avaliable!